Đề Thực Hành 8 Excel Nghề Tin Học Văn Phòng Bài Tập

Đề + Đáp Án  Thực Hành Excel Nghề Tin Học Văn Phòng Bài Tập 8

Tải Data Bài Tập
Bài Giải - Đáp Án


1. Họ Tên SV: Nối cột Họ với cột Tên (Ở giữa có khoảng cách)
2. Ngành Học: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số SV và tra trong bảng 1
3. Điểm TC: Điểm Thi + Số Buổi có mặt (Nếu Số buổi có mặt = 3 thì được 1đ, nếu là 2 buổi thì được 0.5đ, còn lại là 0đ).
4. Kết Quả: Nếu Điểm TC>=5 thì Đậu còn lại thì Rớt.
5. Thống kê: (Điểm cao nhất, điểm thấp nhất)
6. Trích Danh sách sinh viên ngành Anh văn hay Toán – Tin  có kết quả đậu


VIDEO HƯỚNG DẪNBài liên quan

NGHỀ TIN HỌC PHỔ THÔNG 2458316714064397084

Post a Comment

emo-but-icon

Tin Hot

Gần đây

Comments

Text Widget

item