Đáp án "Bài tập 1" EXCEL Nghề Tin học văn phòng

BÀI TẬP 1
Cho các bảng sau 

  1. Họ tên: Nối cột họ và cột tên với một khoảng trống ở giữa
  2. Đối tượng: Dựa vào ký tự cuối của số báo danh và tra trong bảng Đối tượng
  3. ĐTB: Là trung bình của ba môn làm tròn đến 0.5
  4. Xếp Hạng: Theo ĐTB từ cao xuống thấp
  5. Lập bảng thống kê như mẫu
  6. Trích danh sách thí sinh đậu Sinh sau năm 1995
Bài Giải


1.      Họ tên = C5&”  “&D5  (trong đó & là hàm nối 2 chuỗi, “  “ là khoảng trống)
2.      Đối tượng = Vlookup(right( B5,1),$A$18:$B$22,2,0) (Trong đó Right(B5,1) là lấy 1 ký tự cuối của cột SBD;  $A$18:$B$22 là giữ chuột trái kéo hết bảng đối tượng sau đó nhấn phìm F4; 2 là thứ tự cột cần dò của bảng Đối tượng, 0 là cách giò)
3.      ĐTB = Mround(AVERAGE(I5:K5),0.5)  Dùng cho Office 2007 trở lên
     Hoặc = ROUND(AVERAGE(I5:K5)*2,0)/2  Dùng cho Office 2003
4.      Xếp hạng = Rank(L5,$L$5:$l$15,0)  (trong đó $L$5:$l$15 là giữ chuột kéo hết cột ĐTB rồi nhấn phím F4;  0 là kiểu xếp hạng (0 là cao xuống thấp, 1 là thấp lên cao)
5.      Bảng thống kê: Số thí sinh có DdieTB>=5:
Nhấn chuột vào Ô F20 sau đó gõ =COUNTIF(L5:L15,">5").  (Trong đó L5:L15 là giữ chuột trái kéo hết cột ĐTB; “>5” là điều kiện ĐTB >5).
6.      Trích danh sách thí sinh đậu Sinh sau năm 1995:
Ở bên dưới bảng tính ta  tạo một bảng nhỏ như ở trên hoặc hình 1
(Hình 1)
(Chú ý: Chữ NĂM SINH VÀ ĐTB nên Coppy từ bảng trên xuống cho nó trùng nhau)
Chọn Data àFilter àAdvanced Filter (Hình 2).
(Office 2010: Data/Advanced)

  (Hình 2)
Sau đó xuất hiện hộp thoại như Hình 3

Trên hộp thoại chọn Copy to another location
Ở mục List range: Giữ chuột kéo hết bảng chính từ $A$4:$M$15
Mục Criteria rabge: giữ chuột kéo hết các ô trên bảng mới tạo (Hình 1)
Mục Copy to: Chọn Ô A25 rồi nhấn OK là xong.


HẾT

Bài liên quan

NGHỀ TIN HỌC PHỔ THÔNG 8216971398209412983

Post a Comment

emo-but-icon

Tin tức

Tin Hot

Gần đây

Comments

Text Widget

item