Đáp án "Bài Tập 9" EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng

BÀI TẬP 9
Đề bài
1. Đơn vị SX: dựa vào 2 ký tự cuối của mã hàng và tra àng và tra trong bảng nhãn hàng.
2.  Nếu  Đơn vị SX là Trung Nguyên hay Bảo Lộc thì ghi Kg, còn lại ghi Hộp.
3. Thành tiền= Số lượng * Đơn giá
4. Khuyến mãi: Nếu Số lượng từ 30 trở lên thì ghi Phiếu quà tặng, ngược lại bỏ trống.
5.  Lập bảng thống kê theo mẫu.
6.  Trích ra mặt hàng không Được khuyến mãi.

Bài làm:
1.   Đơn vị SX  =HLOOKUP(RIGHT(B3,2),$B$15:$G$16,2,0). Trong đó HLOOKUP là hàm truy xuất bảng ngang. RIGHT(B3,2) Là hàm lấy 2 ký tự cuối của Mã hàng, $B$15:$G$16 là kéo hết bảng mã hàng sau đó nhấn phím F4, 2 là thứ tự hàng dò ( hàng Đơn vị SX là hàng thứ 2 trong bảng nhãn hàng.
2.   Đơn vị tính: =IF(OR(C3="Trung Nguyên",C3="Bảo Lộc"),"Kg","Hộp"). trong đó: OR(C3="Trung Nguyên",C3="Bảo Lộc") là hàm Đơn vị SX là Trung Nguyên hay Bảo Lộc thì ghi Kg .
3.  Thành tiền =D3*E3 (Số lượng * Đơn giá).
4.   Khuyến mãi:= =IF(D3>=30,"Phiếu quà tặng"," "). Trong đó: “  “ là dấu cách giữa 2 giấu ngiấu ngoặc kép.
5.   Lập bảng thống kê: Số lượt bán sản phẩm Bibica =COUNTIF(C3:C12,"Bibica")
6.   Trích ra mặt hàng không Được khuyến mãi.
B1. Tạo 1 bảng mới gồm 1 cột, 2 hàng. Lưu ý: Chữ Khuyễn mãi được copy từ bảng chính xuống và ô ở dưới chỉ nhấn dấu Cách một cái rồi để vậy)
   
(Hình 1)
B2: Chọn Data/Advanced. (Office 2003: Data/Finter/Advanced Finter)
(Hình 2)
Tiếp theo Hình 3
(Hình 3)
Trên hộp thoại chọn Copy to another location
Ở mục List range: Giữ chuột kéo hết bảng chính từ $A$2:$H$12
Mục Criteria rabge: giữ chuột kéo hết các ô trên bảng mới tạo (Hình 1)
Mục Copy to: Chọn Ô A22  rồi nhấn OK

Bài liên quan

NGHỀ TIN HỌC PHỔ THÔNG 585177469603818001

Post a Comment

emo-but-icon

Tin Hot

Gần đây

Comments

Text Widget

item